A Nap
Napunk egy 1 392 000 km átmérőjű, mintegy 6 000 fok felszíni hőmérsékletű sárga törpecsillag, a Naprendszer központi égitestje. Tengelyforgási ideje kb. 27 nap. Középpontjában atommag átalakulás történik. Miközben négy proton (ami a hidrogén atom magja) hélium atom magjává áll össze, magenergia szabadul fel. Ezért kapjuk a meleget és a fényt.