Szkeptikusok III. Országos Találkozója

A veszélyeztetett jövônkrôl Fehérváron


A nagy visszhangot kiváltó országos találkozót harmadszor is Székesfehérváron rendeztük meg. Az apropót ezúttal az adta, hogy mostanában gyakran riogatnak bennünket a médiában jégkorszakkal és globális felmelegedéssel, ufó-invázióval és veszélyes sugárzásokkal, üstökösök becsapódásával és világvégével. Mindenki elmondhatja véleményét ezekrôl a kérdésekrôl, de a legkevesebb lehetôséget éppen azok a tudósok kapják, akik szakterületéhez tartoznak az említett problémák. A Soros Alapítvány által támogatott egész napos rendezvényen az érintett szakemberek tartottak elôadásokat.

A Természet Világa, illetve a mellékleteként megjelenô Szkeptikus Lapok következô száma tartalmazza az itt elhangzott elôadások írott változatát. Most csak rövid összefoglalásra van lehetôségünk, melyben a fô hangsúlyt a rendezvény sokszínűségére helyeztük, az itt közzétett gondolatokból villantunk fel néhányat. Ezek nem feltétlenül tartoznak az elôadó fô mondanivalójához, nem törekedhettünk egységesítésre és egyenlô arányokra sem, de - reméljük - mindenki megírja majd a Természet Világa és/vagy a FOK honlapja számára úgy, ahogy ô szeretné.

Immár hagyományosan Tóth László, A Szabadművelôdés Háza igazgató- helyettese köszöntötte a résztvevôket. Azzal a meglepô kijelentéssel kezdte, hogy a szkeptikus mozgalom immár 6000 éves! Mint tudjuk a világ idôszámításunk elôtt 4004 októberében teremtetett. A paradicsomi kiűzetés elôtt történt egy s más, és „Az ember tragédiájá"-nak idevágó részlete szerint is az elsô szkeptikusban Éva ôsanyánkat üdvözölhetjük (idézet???).

Elsôsorban A Szabadművelôdés Háza munkatársainak jóvoltából volt sikerült úgy felkelteni az érdeklôdést, hogy a délelôtti elôadásokat mintegy 120-an hallgatták végig a 100 fôre tervezett teremben, de délután is telt ház volt, ami azt is jelenti, hogy kétszer annyian voltak, mint a tavaszi ufófesztiválon.

A sajtó is szép számban képviseltette magát, legalábbis az eddigiekhez képest. Jelen volt a Duna TV, a Fehérvár Televízió, a várpalotai Zóna TV, a helyi Vörösmarty Rádió képviselôje, interjúkat készített a Petôfi és élôben, telefonon keresztül a Calypso.

A délelôtt a tapasztalatcsere jegyében zajlott. Dr. Ádám György a Szkeptikus mozgalom idôszerűségérôl beszélt. A szkeptikus elnevezésrôl az ókori görögök példáját hozta fel, akik bizonyos távolságtartással kezelték az új áramlatokat. A tudósok ma is állandóan kételkednek, és tartózkodnak a végsô igazságok kimondásától. Ezt akár örökségként is felfoghatjuk, és ez köti össze a régi szkeptikusokat és a mai mozgalmat.

Dr. Beck Mihály szerint nem lehet arra törekedni, hogy kevesebbet tudjunk, nem lehet visszaragasztani azt az almát. A tudomány veszélyeinek elkerülésére is többet kell tudni. A tudósok sem tévedhetetlenek, sôt elôfordulnak csalások is, de mindezeket a tudomány eszközeivel mutatják ki vagy leplezik le, Lehet szidni, sôt elutasítani a tudományt, de mindenki haszonélvezôje a tudománynak, hiszen eredményei beépülnek a hétköznapokba.

Bartha Lajos a Tévtanok Terjesztésének technikájába avatta be a hallgatóságot sok érdekes példával illusztrálva. Ma derültséget kelt, de annak idején aligha csalt mosolyt az elôadó arcára, amikor az Esti Hírlapban megjelent ufó-ellenes cikkére felsôbb helyrôl úgy reagáltak, hogy, ha a szovjet elvtársak is láttak ilyeneket, akkor azok léteznek. Pedig az ufológia hazugságból született, a szovjetek is a titkos rakétakísérleteiket akarták leplezni. Bartha szerint a nagyközönségre nem bízhatjuk rá, hogy eldöntse azt, amiben járatlan.

Dr. Czelnai Rudolf, a Tényeket Tisztelôk Társaságának elnöke délelôtti beszámolójában tartott a Szkeptikusok VIII. Európai Konferenciájának tapasztalatait adta közre. Érdekes párhuzamot mutatott be, amikor az áltudományokat a filoxéra járványhoz hasonlította. Mindkettô Amerikából jött, de az ellenanyagot is innen vettek. Egy - nem túl hízelgô - felmérés szerint Magyarországon találkoztak a legnaivabb emberekkel, akik a nagy nyugati csodaszerek és megoldásokat elhiszik, holott semmi hatása.

A délelôtt elnöklô Richter Nándor egyik frappáns megjegyzése szerint jó kondícióban kell tartani szellemünket, ahogy az influenza ellen is jó kondícióban kell tartani a testet.

Dr. Laczkovich Miklós matematikus szemmel elemezte a csodaszámba menô eseményeket. Véleménye szerint az elme kiszűri a misztikus részleteket, különös összefüggéseket. Ezeknek szerepe van a nagy felfedezésekben.

A rendezvény sztárvendégének nevezhetnénk Vágó Istvánt, ha nem lenne túl elcsépelt ez a fordulat. Az azonban biztos, hogy az ô szavait kísérte a legnagyobb figyelem és példája is azt mutatja a szervezôknek, hogy kell egy közismert és népszerű ember ahhoz, ha a tömegekre is hatni akarunk. Az Új TV2 szerkesztôje a média felelôsségérôl beszélt, és az elôtte elhangzó elôadóktól eltérôen neveket is mondott. Rámutatott, hogy az áltudósokkal nem vitatkoznak a legkötözködôbb riporterek sem. Úgy gondolják, a hivatalos álláspontot, a tudományt mindig illik megfricskázni a hatalommal szemben intoleránsak, a parafenoméneknek viszont bólogatnak. Az elôadó javaslata szerint rá kell mutatni a közszolgálati tévé közszolgálatiságára. Az olyan végletek, mint pl. a Budapest Tévé és benne Gyurcsok József sarlatánság kimeríti gondatlanság veszélyeztetést és reklámetikai szempontból is kifogásolható. Meg kell nézni az idevágó törvényt és be kell perelni ôket.

Vágó Istvánnak találó volt a reinkarnációval kapcsolatos megjegyzése is. Mindig csak azt halljuk, hogy valaki valamely híres vagy hírhedt, de mindenképpen közismert személyiség reinkarnációja, de soha nem mondja senki, hogy Bangladesben volt patkány vagy Kenyában víziló.

Természetesen kérdésekre, vitára, hozzászólásokra is volt lehetôség, és ezt a hallgatóság ki is használta. Somos Ákos, az egyik fehérvári rádió munkatársa hozzászólásában elmondta, hogy a tévé minden szabályt felrúg, csak a nézettség a fontos, ami üzlet. Sportban is megszűnnek régi sportágak nálunk, mert nem eladhatók, nem közvetíthetôk.

A délutáni programban Németh Csaba újságíró és Óvári László amatôrcsillagász két videófilm segítségével a média szerepét mutatta be a félrevezetésben. Az elsô anyag egy magyar család által készített felvétel volt, melyet 1954-ben készítettek - a Holdon! A másikat a blöff-film kategóriába sorolták, melyben egy műkézzel többszáz kilót emelgettek. Az elôadók szerint ilyen hitelesnek látszó filmek nálunk is meg fognak jelenni.

Utánuk dr. Almár Iván csillagász következett, aki a mostanában időszerű kutatási területnek számító földsúroló égitestekrôl és az általuk okozott veszélyekrôl beszélt.

Dr. Meskó Attila geofizikus úgy került kapcsolatba a földsugárzással, hogy szabadalmi véleményezést kértek tôle sugármenetesítô eszköz véleményezésre. Elmondása szerint még a tervezett világkiállítást is sugármentesíteni akarták. A tényleges veszélyt azonban nem a nem létezô földsugárzás, hanem az ember maga jelenti.

Az emberiség egészségi állapota nagyon rossz. Itthon azért keresnek földsugárzásban megoldást, mert egészségüket akarják könnyen, számukra érthetôen és gyorsan helyrehozni. Az emberek segíteni akarnak magukon és egyszerűbb megoldásokat keresnek.

A földsugárzás mentesítésének nincsenek mellékhatásai, csak drága. Rövid ideig működik is, mint minden placebo, bár ennyi erôvel kilencszer körbefuthatnák a hátat varázsigéket mormolva.

Hozzászólás keretében dr. Szabó Dávid - civilben orvos, régi fehérvári szakkörös - megjegyezte, szerinte nem biztos, hogy rosszabbodott az emberek egészségi állapota, csak jobb módszerek vannak a bajok felismerésére, statisztikára, több a 70-es éven felüli ember stb. Nincs teljesen tisztázva az UV sugárzás és az ózonlyuk által okozott problémák sem. Erre reagált Bartha Lajos azzal, hogy a Természettudományi közlönyben már a 20-as években beszámoltak az aratómunkások között gyakori bôrrákról. felfigyeltek.

Dr. Czelnai Rudolf - aki civilben meteorológus - délutáni elôadása a Kellemetlen meglepetések az üvegházban címet viselte. (Írásos változata a Természet Világa decemberi számában található.) Mint elmondta politikai célok, különbözô lobbyk révén kerültek a köztudatba különbözô nézetek, tévedések, naiv elképzelések a globális felmelegedésrôl és az üvegházhatásról. Pedig nem egyértelmű a dolog, az üvegházhatást például, nem tudjuk igazán mérni. Kis különbségeket kellene észrevenni, a mérési hibák viszont nagyok. Az üvegházhatásért a szén-dioxidot szokás okolni, noha valójában több, mint feléért a vízgôz felelôs. Az embernek még van ideje elkerülni a veszélyeket, elôször azonban a politikai veszélyeket kell elkerülni, mert az igazi probléma helyett politikai csatározásokra terelôdik a figyelem.

Dr. Lukács Béla - az új TV2 jóvoltából mintegy másfél órás késéssel érkezett a helyszínre, ahol a késôi idôpont ellenére is sokan várták. Az elôadás témája a mindig divatos világvége hiedelmekrôl szólt. A sokat emlegetett, de a közhiedelemben ellentmondásos Nostradamus jóslatok háterérôl hallhattunk érdekes részleteket.

A Találkozó nagy szakmai érdeklôdés mellett zajlott, a közönség soraiban számos akadémikus jelent meg, de mellettük több tudományos terület jeles szakembere is végighallgatta az elôadásokat. A rendezvény jelentôségét növelte az is, hogy ekkor tartotta elnökségi ülését a Tényeket Tisztelôk Társasága. A nap folyamán elhangzottak azt is alátámasztják, hogy bôven van mit tenni ezen a téren és minden lehetôséget ki is kell használni a „józan ész" népszerűsítésére.

A Soros Alapítvány anyagi támogatása mellett az alábbi intézmények és személyek voltak segítségemre a Találkozó megszervezésében: Sokat segített a Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Csillagászati Egyesület a propagandában, Czelnai Rudolfnak és Staar Gyulának pedig az ötleteket és tanácsokat köszönöm.

Trupka Zoltán<
Mindenkinek ajánljuk figyelmébe, hogy a Természet Világa 1997 januári számának mellékleteként jelent meg a Szkeptikus Lapok elsô száma. Ez a tavalyi szkeptikus találkozó elôadásinak anyagára épült. A következô szám várhatóan 1998 elején lát napvilágot. Az interneten Fôvárosi Oktatástechnikai Központ honlapján találhatók tanulságos írások a szkeptikus irodalom után érdeklôdôknek. Címük: www.fok.hu