Ujvári Sándor

Személyi adatok:

                       

                        Szül: 1954 szeptember 16. Budapest

                        Munkahely: Lánczos Kornél Reálgimnázium

                        Email: ujvari@datatrans.hu

 

A Budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. 1979-ben szereztem első, villamosipari műszaki tanár-szakos diplomámat. 

 

Munkahelyeim:

Nevelőtanárként helyezkedtem el a József Attila kollégiumban, és közben fizikát és matematikát tanítottam óraadóként. 1985-ben végeztem az ELTE természettudományi karán, mint fizikatanár. Még kollégiumi nevelőként kapcsolódtam be az Eötvös Loránd  Fizikai Társulat munkájába. Hamarosan a megyei csoport titkárává választottak. Jelenleg a Társulat főtitkárhelyetteseként dolgozom. A kollégium után 15 évig dolgoztam a Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskolában, ezenkívül alapító tagja vagyok a Lánczos Kornél Reálgimnáziumnak, amelynek most is fizikatanára vagyok. 2006-ban fizika szakmódszertanból az ELTÉ-n PhD fokozatot szereztem.

 

Szakmai érdeklődésem

fontos eleme az atomfizika, az egyszerű, úgynevezett Hand’s On kísérletek használata a fizikatanítás során és a fizika, mint tantárgy népszerűsítése. Részt veszek ezen kívül a magyar fizikusok folyóiratának, a Fizikai Szemlének a szerkesztésében is. Fizikatanár kollégáimmal együtt fizikatanári ankétokat, a Science on Stage magyarországi válogató konferenciáit, fizikatanári őszi egyetemet, nemzetközi konferenciákat szerveztünk. Tagja vagyok a Lánczos Kornél Megyei Fizikaverseny és az Országos Szilárd Leó Nukleáris Fizikaverseny szervezőbizottságának.

A fizikát népszerűsítő konferenciákat szervező Science on Stage magyar szervezőbizottsá-gának vezetőhelyettese vagyok