Mondta az Úr Jónásnak: "Kelj fel és menj
	Ninivébe, kiálts a Város ellen!
	Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság:
	szennyes habjai szent lábamat mossák."
	Szólt és fölkele Jónás, hogy szaladna,
	de nem hová a mennybeli akarta,
	mivel rühellé a prófétaságot,
	félt a várostól, sivatagba vágyott,
	ahol magány és békesség övezze,
	semhogy a feddett népség megkövezze.

				Babits Mihály: Jónás könyve

     Küldetésünk

Minden tudománynak megvannak a maga "sarlatánjai". A biológiának, az orvostudománynak, a történelemnek, a nyelvészetnek éppúgy, mint a fizikának, a kémiának, a csillagászatnak, az elektronikának, ....s folytathatnám a sort.

De nem felejtünk el valamit?

 • A beteg nem gyógyulni akar?
 • A nyomorult nem sorsát szeretné kifürkészni?
 • Nem lenne jo aranyat csinálni, vagy energiát nyerni ... ingyen?
 • .....
 • Nem az arany utáni kutatás láza izzadta ki magából a kémia tudományát?
 • Nem az egyre jobb horoszkóp utáni vágy szülötte a csillagászat?
 • ......

  Akkor miért csodálkozunk? Miért szidjuk saját gyökereinket, ha az "óriások válláról" letekintve kicsit messzebb látunk? Nem mi vagyunk inkább a kisebbség, a furcsák, a különcök, a kivételek? És sajnálkozunk, néha mosolygunk, és néha dühöngünk is ...
  
  	... mert vétkesek közt cinkos aki néma.
  
  				Babits Mihály: Jónás könyve
  
  Eredményesen küzdhet a tisztesség a tisszeségtelenség ellen? Pedig egyszerű megállapítani, kinek van igaza. A rádió, a televízió, az autó, a számítógép, a mikrohullámú sütő, a kvarcóra, a mobil telefon, az űrrakéta, ... a tudomány eredményei. Mit tud az 'ellenoldal'? Kifogást kifogás hátán. Eltitkolt és megsemmisült akták, hibás táblázatok, állami összeesküvések, az energialobbi ármánykodása, ... Bár a kutatás gőzerővel folyik. Sajnos a hatásfok még csak 30% (ez épp a gőzgép hatásfoka, nem?) a vágyott 200% helett.

  	Jött a reggel és a dél és az este:
  	Jónás egész nap az ég alját leste.
  	S már a láthatár elmerült az éjben,
  	s egy árva ház sem égett Ninivében.
  
  				Babits Mihály: Jónás könyve
  
  Jónással ellentétben, nem külső parancs, de belső kényszer hatására próbálunk a butaság és annak vámszedői ellen küzdeni. Szilárd meggyőződésünk, hogy a mi álláspontunk igazabb, mint a 'másik oldalon' állóké. A módszerekben különbözünk. Mi magunk vagyunk a legádázabb kritikusai elgondolásainknak. És tudjuk, hogy zsákutcákkal teletűzdelt, végtelen hosszú ismeretlen előtt állunk.
  
  	              ... bátran 
  	szólhassak s mint rossz gégémből telik
  	és ne fáradjak bele estelig
  	vagy mig az égi és ninivei hatalmak
  	engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.
  
  				Babits Mihály: Jónás könyve
  
  Murphy óta tudjuk: a dolgok magukra hagyva a rossztól a még rosszabb fele haladnak. A magára hagyott (izolált) rendszer a valószínűtlenebb állapotból a valószínűbb állapot fele tart. A gondolkodás - az ismeretek szétválogatása, rendszerezése, összekapcsolása - az agyak egy rendezettebb állapota, vagyis az entrópia csökkentés irányába mutat. Nem csak ezen valaszínűtlenebb állapot eléréséhez, de pusztán fenntartásához is rengeteg energia szükséges. Tudjuk, nem pihenhetünk.
  
  ... 	Tudni, hogy nincsen cél
  	tudni, hogy nincs Isten
  	Félni, hogy talán
  	    még igazság sincsen
  	Tudni: az ész rövid,
  		az akarat gyenge,
  		hogy rá vagyok bízva
  		a vak véletlenre.
  	   És	makacs reménnyel
  		mégis, mégis
  	 hinni,	hogy amit csinálok,
  		az nem lehet semmi...
  
  				Teller Ede
  
  

  Hudoba György