A székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló által kezdeményezett
felmérés (Szkeptikus űrlap v.1.0 ) eredménye.

A felmérő lapot 2014. március 06-ától 2014. március 15-én éjfélig tettük elérhetővé. Ez alatt a mintegy egy hét időtartam alatt 669 kitöltés érkezett be, amiből arra következtethetünk, hogy sikerült forró témára találnunk. Minden kitöltőnknek ez úton köszönjük a közreműködést. Sokan jelezték, hogy az eredményre kíváncsiak lennének. Az kitöltések összegzését alább elérhetővé tesszük, s mennyiben valaki saját szempontjai szerinti értékelést szeretne végezni, ezt is megteheti az excel formátumú táblázat letöltése után. A visszajelzés rovatban néhányan megadtak személyes adatokat is, mint név, e-mail, ezeket igyekeztünk gondosan eltávolítani, hogy senki személyiségi jogai ne sérüljenek. Ha ennek ellenére valaki olyan nyomot vélne felfedezni, ami alapján a kitöltő személye azonosítható lenne, kérem e-mailben jelezze (telapo@datatrans.hu), hogy mielőbb eltávolíthassuk.

A 669 beküldött kérdőív közül 147 tartalmazott valamilyen visszajelzést. Köszönjük szépen. Sok észrevétel tanulságos volt, s amennyiben lesz még folytatás, igyekszünk figyelembe venni. Minden észrevételre sajnos nem tudunk külön-külön kitérni, viszont néhány esetet kiemelésén (az idézeteket dőlt betűvel jelezzük) túl a többször felmerült fontosabb témákra összegezve próbálunk reagálni.

Az egész felmérést az motiválta, hogy birtokunkba jutott egy, az alábbi ábrán látható amerikai felmérés összefoglaló eredménye.

Alapvetően arra voltunk kíváncsiak, mit mutatna ma egy hasonló felmérés magyarországi viszonylatban. A fenti kérdések túlnyomó része a keresztény vallással kapcsolatos, ezért úgy gondoltuk, hogy a mi verziónk ne legyen ennyire egyoldalú, kiegészítjük néhány további témával. Az árnyaltabb válaszadási lehetőség érdekében a fenti fekete/fehér, igen/nem választás helyett az alábbi ötfokozatú skálát alkalmaztuk:

1 - biztosan nem igaz
2 - valószínűleg nem igaz
3 - nem tudom eldönteni
4 - valószínűleg igaz
5 - biztosan igaz

Volt, aki tévesen úgy értelmezte, a kérdőív kitöltésével pontokat lehet gyűjteni, és a pontszámok alapján majd születik egy értékítélet. Erről szó sincs, ez nem egy iskolai tesztlap, tudásszint felmérés, vagy bármi hasonló. Nincsen "elvárt válasz", mint egyik kitöltőnk feltételezi.. A kitöltéssel csupán a pillanatnyi állapot felmérését kívántuk elvégezni. A vélelmek szerinti értékítélet a fenti kérdésekben egyébként nem is adható, nincs semmi objektív alapja. Senki nem akarja eldönteni, ki a jobb keresztény, ki a jobb ateista, vagy ki vezethető félre a legjobban. Ebből következően a kérdések koherenciáját sem kell számon kérni, miért szerepelnek egy lapon egyesek szerint össze nem illő kérdések. Arra viszont kíváncsiak vagyunk, oktatási rendszerünk változása és a média hatása kimutatható-e a válaszokból.

"Volt jó pár kérdés, amely után (legalábbis jelen állás szerint) nem lehet utánajárni, és rengeteg felfedezni való van még, amit nem tudhatunk, ezért azok megítélése nem a hiszékenység témaköre, hiszen amit nem lehet biztosan tudni, hogyan dönti el valaki, hogy az adott embernek aki szerint úgy van vagy nincs hiszékeny e vagy sem. A hiszékenységre helyesen utaló kérdések inkább a lista végén szereplők voltak."

Az ismeretlent kutató (pl. tudós) is hisz valamiben, még mielőtt megbízható választ, bizonyítékot kap. Hiszi pl. azt, hogy megtalálja a megoldást, vagy legalább azt el tudja dönteni, jó nyomon jár-e. Már magát a kísérletet is abban a hitben lehet csak megtervezni, hogy az majd választ fog adni valamire. Ha már megvan a megoldás, akkor az többé már nem hit kérdése. (A hit és a hiszékenység nem pontosan ugyanazt takarja, aminek vizsgálata egyébként szintén érdekes lehet.) Másrészt a tudományos hit nem ugyanaz, mint a vallásos hit. Míg az előbbi mögött racionális gondolkodás áll, addig az utóbbi mögött irracionális. 

"Szerintem fenti állítások zömére 1-200 évvel ezelőtt másmilyen választ ad az akkori ember (nem a holdra szállásra gondolok, mert az közismert tény és nem túl régi történés). Tudom! Most kérdeztek, nem 200 éve :)))
A tudomány fejlődése, illetve aktuális eredményeinek ismertsége folyamatosan változtathatja meg a fenti állítások igazság-tartalmát az egyén számára, illetve. az, hogy az illető ember hisz-e a tudományos megállapításokban, hisz-e egyáltalán magában a tudományban, akar-e hinni benne, és hogy konkrétan neki mit jelent az, hogy ""tudomány"", mert ismerjük el, a tudomány elég elvont dolog az egyszerű ember életében, így nem csoda, ha a tudomány megállapításaiban sokan kételkednek és inkább a misztikum felé fordulnak, mert azt csak hinni kell és nem ésszel felfogni."

A fenti megjegyzéssel tökéletesen egyetértünk, mi is így gondoljuk, mindent a maga korához kell viszonyítani. Ha nem lennénk képesek a fejlődésre, akkor nem létezne pl. ez a honlap sem. Ami valamikor haladónak számított, napjainkban lehet, hogy visszalépésnek tekinthetjük. Hadd tegyünk még hozzá egy apró gondolatot: a "tudomány" nem azonos a tudományt művelő személlyel, aki mint tudjuk "emberből van".

Többen felvetették, hogy bizonyos (első sorban teológiai) kérdések hibásak. Ez valószínűleg így van. Ha nagyon alaposan a mélyére próbálunk ásni valaminek, előbb-utóbb bizonyára valamilyen értelmezési problémákba ütközünk. Ez még az azonos hiten lévők között is előfordul, gondoljunk csak a többféle, magát mindegyik kereszténynek valló felekezetre. Sajnos a 6-os kérdés menthetetlenül hibás lett. Egyrészt nem az eredeti, a fenti táblázatban található kérdés adekvát fordítása, másrészt véletlenül Jézus neve szerepel Mária helyett, amit viszont. meglepően kevesen észrevételeztek. Egyébként pedig a 3-as válaszadási lehetőség minden esetben kibúvóként szerepel.

Pár megjegyzés erejéig még visszatérve, valóban vannak - nyelvtanilag helyesen megfogalmazható, de valójában értelmetlen kérdések, melyek nem válaszolhatók meg.  Például: "Mit csinál a szél, amikor nem fúj?" vagy: "Milyen színű az elektron?" Ezen két példa esetében egyszerűen átlátható, hogy értelmetlenek. Természetesen vannak sokkal bonyolultabb esetek is, és a tudomány fejlődése pontosan azt jelenti, hogy kiszűrjük az értelmetlen kérdéseket, és megtanulunk helyesen kérdezni (a természettől). Megemlíthetnénk, elemezhetnénk és alkalmazhatnánk még itt Gödel nem-teljességi tételeit is (mi szerint minden rendszerben ellentmondás lappang). Egy kitöltőnknél találtunk is rá utalást. Végül egy gyakori logikai hibára hívom fel a figyelmet, amit gyakran elkövetünk: negatív állítás nem, hanem csak pozitív állítás bizonyítható. Tehát Isten létezése, ami bizonyítható.  Hogy Isten nem létezik, nem bizonyítható, és ez nem bizonyítja Isten létezését.

Több esetben előfordult bizonytalanság, döntésképtelenség, amire álljon itt a következő kiragadott példa: "A természetes anyagok hasznosak, a mesterségesek pedig károsak az emberi szervezetre - mindkét kategóriában vannak káros, és hasznos anyagok, de az 1-5 ig rendszerben nincs ilyen lehetőség, ez csak a határozottságot méri."

A fenti megjegyzés első fele teljesen helytálló, csak nem vette észre a kitöltő,  hogy ezzel megadta a választ, vagyis a kijelentés ebben a formában biztosan nem igaz. Több más esetben is (mint pl. E-számok) hasonló értelmezési probléma adódott.

"NEM MINDEN SZKEPTIKUS BUTA,DE MINDEN BUTA SZKEPTIKUS!"

Kitöltőnknek javasoljuk Lukács Béla egyik előadásából kiemelt részletet, mely megtalálható.a szkeptikus honlapunkon.

"A kurzormozgatóval nem lenne szabad engedni mozogni a választógombok kijelölését, mert észrevétlenül megváltoztathatjuk a válaszokat."

A probléma ismert, az egeret addig nem szabad görgetni, amíg a lapon máshova nem kattintunk, hogx elengedjük a kontrolt. A megoldási lehetőség sajnos nincs a kezünkben, a web ilyen.

"Ez a kérdőív a szociológiai felmérésekben való teljes járatlanságról tesz tanubizonyságot. A "szkeptikusok" pontosan ugyanazat a hibát követik el, mint az áltudományok naiv vagy haszonszező "művelői". A kérdőív ráadásul tendenciózus. Összekevei vagy össze akarja keverni az vallást és az áltudományos vagy tudományban való járatlanságot. Kevébé finoman: baromság, amit csinálnak."

Köszönjük az őszinte szavakat.

"Most jól átvertelek, mert tudom, hogy valójában a zsidó-illuminati-reptilian patriarchátusnak dolgozol, és ki akarod szűrni az igazságot ismerő embereket, de túljártam az eszeden."

Köszönjük a jelzést, hogy ezt a rekordot figyelmen kívül hagyhatjuk.

Több esetben jeleztek nehézség a humán/reál beállítottság kiválasztásával kapcsolatban. Valóban, egyrészt manapság összemosódnak a klasszikus határok, másrészt egy igazi kultúrember érdeklődési köre igen széles. A válasznak valójában nincs nagy jelentősége, de talán kissé árnyalja a képet. Egy harmadik, a válaszadás alóli kitérő lehetőség valóban célszerű lett volna.

Felmerült a kérdés, hogy a felmérés mennyire reprezentatív. Magyarország összlakosságára nézve a felmérés biztosan nem reprezentatív. Eleve nem is lehet az. Csak néhány szempont:

Ha viszont a kitöltést végzők adott csoportja a száz körüli értéket eléri, akkor arra az adott csoportra nézve - a fenti megszorításokkal, ezen korlátokat is figyelembe véve, már reprezentatívnak mondható.

 

Összegzés - Szkeptikus űrlap v.1.0  (html)

Beküldött válaszok - Szkeptikus űrlap v.1.0 (xlsx)

Korrelációanalízis